09152.jpg

純淨的開心果寶貝乳皂

09153.jpg

原味、原色

讓寶寶洗得更安心

09154.jpg

常有媽咪問,異位膚、過敏膚寶寶洗什麼皂較好

這款就是特別為膚況不加的寶寶打的皂唷

09155.jpg

這是可以從頭髮洗到腳的皂

大人用來洗臉也是很好的喔

09156.jpg

  包裝完成  

09211.jpg

09212.jpg

09213.jpg


製皂日2018.07.14


bee-brown4  

 

   

MUYA 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()