09712.jpg

橢玫瑰的薰衣草乳皂

09713.jpg  

09719.jpg

幸運草的抹草乳皂

09725.jpg

正方形的甜杏仁乳皂

加了點小裝飾藍點在其中

 

09723.jpg

開心果寶貝乳皂

把薰衣草修下來的一點邊皂放入妝點

09724.jpg

基本上極溫和滋潤的開心果寶貝皂

大人用來洗臉都很舒服唷

09726.jpg

09727.jpg

  包裝完成  

09823.jpg

09824.jpg

09825.jpg

09829.jpg  

 


製皂日2019.03.03


bee-brown4  

 

   

MUYA 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()